MLS Football Jersey
Kt. Bir 13th, 2024

Šių metų sausio – balandžio mėn. Provincijos drausmės tikrinimo ir priežiūros bei priežiūros komiteto komisija iš viso paskyrė 6 717 „10 000 vienetų“ klausimus, o 4 674 buvo paragintas, o atsiskaitymo procentas buvo 69,6%.Tarp jų pirmoji klausimų partija buvo 4966, o 3938 buvo paraginta, o atsiskaitymo procentas buvo 79,3%;Klasifikavimo požiūriu, reikalavimų klausimai, ataskaitų teikimo ataskaitos ir su Įstatymais susijusios pretenzijos sudaro atitinkamai 92,4%, 6,8%ir 0,8%.Žvelgiant iš problemos rūšies, daugiausia dėmesio skiriama kredito aplinkai, teisėsaugos aplinkai, vyriausybės tarnybos aplinkai ir veiklos aplinkai sunaikinimui. %, 2,8%, 1,5%, 0,1%ir 3,4%visos problemos.Apmąstymų subjektų požiūriu žmonės pranešė apie 4 169 problemas ir buvo paraginti 3118, o atsiskaitymo procentas buvo 74,8%;Žvelgiant iš veiksmingo leidimo pabaigos, drausminės tikrinimo ir priežiūros organai visais lygmenimis baigė 4674 klausimus, iš kurių 3671 buvo pranešta apie realius skundus ir pranešė apie klausimus. .

MLS Football Jersey